Pages

3/02/2009

Бурханаас нуусан амраг

Зүсэр зүсэр бороог хүйтэн гээд яах вэ

Зүүдэнд эрхэлдэг амрагаа хүнийх гээд яах вэ

Зүмбэр зүмбэр уулсаа холынх гээд яах вэ

Зөн совингийн амрагаа хүнийх гээд яах вэ

Зүмбэр зүмбэр уулсаа холынх гээд яах вэ

Зөн совингийн амрагаа хүнийх гээд яах вэ

Зүг зүгийн жаврыг сөрөхгүй гээд яах вэ

Зүйтэй жаахан амрагаа санахгүй гээд яах вэ

Зөрүү сөрүүхэн заяаг аргадахгүй гээд яах вэ

Зүрх сэтгэлийн амрагаа санахгүй гээд яах вэ

Зөрүү сөрүүхэн заяаг аргадахгүй гээд яах вэ

Зүрх сэтгэлийн амрагаа санахгүй гээд яах вэ

Будар будар салхиа буруулдаг гээд яах вэ

Бодлоос уяатай амрагаа бусдынх гээд яах вэ

Бумбан хумбан толгодоо буйдхан гээд яах вэ

Бурханаас нуусан амрагаа бусдынх гээд яах вэ

Бумбан хумбан толгодоо буйдхан гээд яах вэ

Бурханаас нуусан амрагаа бусдынх гээд яах вэ

Ай миний

Бурханаас нуусан амрагаа

No comments:

Post a Comment